Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 523/1999 10 ß

1. Rekisterinpitäjä
Techware Finland Oy (2053641-9)
Koivupuistontie 26
01510 VANTAA
p. 0207209650

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Techware Finland Oy
Sami Rasinkangas
Koivupuistontie 26
01510 VANTAA
p. 0207209650
etunimi.sukunimi(at)techware.fi

3. Rekisterin nimi
Techware Finland Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyyn ja arkistointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointiin silloin kun siihen on henkilön lupa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö
Techware Finland Oy:n yritystietojärjestelmään merkitään yleiset tunniste- ja perustiedot:
Yrityksen tai organisaation nimi
Yritys- ja yhteisötunnus, eli Y-tunnus
Henkilön nimi
Yrityksen osoite
Postiosoite ja postitoimipaikka
Techware Finland Oy:n asiakasnumero
Muut mahdolliset yhteystiedot yritykseen tai organisaatioon liittyen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan verkkosivuille tehtyjen rekisteröitymisien ja Techware Finland Oy:lle tehtyjen tilausten kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot ovat sähköisessä muodossa, ja ne on käytössä organisaation sisällä valituilla henkilöillä ja suojattu salasanoin.

10 Henkilötietojen korjaaminen
Techware Finland Oy:n asiakkaalla ja yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.
Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Techware Finland Oy:ssa Sami Rasinkankaalle, sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)techware.fi
Tarkastuspyyntö Techware Finland Oy:lle lähetetään allekirjoitetulla sähköpostilla tai allekirjoitetulla kirjeellä.

 

 • TechWare Finland Oy

  Koivupuistontie 26
  01510 Vantaa
  Finland

 • Yhteystiedot

  Puh. 020 720 9650
  info [a] techware.fi
  www.techware.fi

Copyright Techware Oy